AVERAGEIF

Vrne aritmetično sredino vseh celic v obsegu, ki ustrezajo danemu pogoju. Funkcija AVERAGEIF sešteje vse rezultate, ki se ujemajo z logičnim preizkusom, in deli to vsoto s številom izbranih vrednosti.

Skladnja

AVERAGEIF(obseg;pogoj[;obseg_povprečja])

Obseg – obvezen argument. Matrika, ime imenovanega obsega ali oznaka stolpca ali vrstice, ki vsebuje števila za povprečenje oz. števila ali besedilo za pogoj.

Pogoj – obvezen argument. Pogoj v obliki izraza ali sklica na celico z izrazom, ki določa, katere celice se uporabijo pri izračunu srednje vrednosti. Izraz lahko vsebuje besedilo, števila, regularne izraze (če so omogočeni v nastavitvah računanja) ali nadomestne znake (če so omogočeni v nastavitvah računanja).

Obseg_povprečja – neobvezno. To je obseg vrednosti za izračun srednje vrednosti oz. povprečja.

Ikona opombe

Če obseg_povprečja ni določen, se uporabi obseg tako za izračun srednje vrednosti kot za iskanje, skladno s pogojem. Če je obseg_povprečja določen, se obseg uporabi le za preizkus izpolnjevanja pogoja, za izračun srednje vrednosti pa se uporabi obseg_povprečja.
Pogoj mora biti znakovni niz in pogoj mora biti zapisan v narekovajih ("pogoj"), izjema so le imena funkcij, sklici celic in operacija konkatenacije niza (&).


Ikona opombe

Ta funkcija je del standarda Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) različice 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Ikona opozorila

Če je celica v obsegu vrednosti za izračun srednje vrednosti prazna ali vsebuje besedilo, funkcija AVERAGEIF to celico prezre.
Če je celoten obseg prazen, vsebuje samo besedilo ali če nobena od vrednosti iz obsega ne ustreza pogoju (ali katera koli kombinacija teh možnosti), funkcija vrne napako #DIV/0!.


Primeri

Oglejte si naslednjo tabelo

A

B

C

1

Ime izdelka

Prodaja

Prihodek

2

sirotka

20

65

3

sir

35

85

4

sladoled

20

190

5

led

17

180

6

sirotka-kozja

ni

ni


Ikona opozorila

V vseh spodnjih primerih vsebujejo obsegi za izračun vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Ikona opozorila

V vseh spodnjih izračunih vsebuje obseg za izračun povprečja vrstico številka 6, vendar je prezrta, ker vsebuje besedilo.


Enostavna raba

=AVERAGEIF(B2:B6;"<35")

Izračuna povprečje za vrednosti obsega B2:B6, manjše od 35. Vrne 19, ker druga vrstica ni upoštevana v izračunu.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&MAX(B2:B6))

Izračuna povprečje za vrednosti v istem obsegu, ki so manjše od največje vrednosti tega obsega. Vrne 19, ker največja vrednost (druga vrstica) ni del izračuna.

=AVERAGEIF(B2:B6;">"&SMALL(B2:B6;1))

Izračuna povprečje za vrednosti istega obsega, ki so večje od prve najmanjše vrednosti tega obsega. Vrne 25, saj prva najmanjša vrednost (četrta vrstica) ni del izračuna.

Uporaba obsega povprečja

=AVERAGEIF(B2:B6;"<35";C2:C6)

Funkcija poišče vrednosti, manjše od 35, ki se nahajajo v obsegu B2:B6, ter izračuna povprečje pripadajočih vrednosti iz obsega C2:C6. Vrne 145, ker izračun ne zajema druge vrstice.

=AVERAGEIF(B2:B6;">"&MIN(B2:B6);C2:C6)

Funkcija poišče vrednosti iz obsega B2:B6, ki so večje od najmanjše vrednosti v obsegu B2:B6, in izračuna povprečje ustreznih vrednosti iz obsega C2:C6. Vrne 113,3, ker izračun ne zajema četrte vrstice (v kateri je najmanjša vrednost v obsegu B2:B6).

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&LARGE(B2:B6;2);C2:C6)

Funkcija poišče vrednosti v obsegu B2:B6, ki so manjše od druge največje vrednosti v obsegu B2:B6, ter izračuna povprečje pripadajočih vrednosti iz obsega C2:C6. Vrne 180, ker izračun zajema le četrto vrstico.

Uporaba regularnih izrazov

=AVERAGEIF(A2:A6;"sir";B2:B6)

Funkcija poišče celice v obsegu A2:A6, ki vsebujejo le besedo »sir«, ter izračuna povprečje pripadajočih vrednosti iz obsega B2:B6. Vrne 35, ker izračun zajema le drugo vrstico. Iskanje se izvede v obsegu A2:A6, vrnjene vrednosti pa so iz obsega B2:B6.

=AVERAGEIF(A2:A6;"sir.*";B2:B6)

Funkcija poišče celice v obsegu A2:A6, ki se začnejo s »sir« in končajo s poljubnim številom drugih znakov, ter izračuna povprečje ustreznih vrednosti iz obsega B2:B6. Vrne 27,5, ker zdaj tudi »sirotka« ustreza pogoju, zato pri izračunu upošteva prvo in drugo vrstico.

=AVERAGEIF(A2:A6;".*led.*";B2:B6)

Funkcija poišče celice v obsegu A2:A6, ki vsebujejo »led« in se začnejo ali končajo s poljubnim številom drugih znakov, ter izračuna povprečje ustreznih vrednosti iz obsega B2:B6. Vrne 18,5, saj pri izračunu upošteva le tretjo in četrto vrstico.

Sklic na celico kot pogoj

Če želite enostavno spremeniti pogoj, ga lahko določite v ločeni celici in uporabite sklic na to celico v pogoju funkcije AVERAGEIF.

=AVERAGEIF(A2:A6;".*"&E2&".*";B2:B6)

Funkcija poišče celice v obsegu A2:A6, ki vsebujejo kombinacijo znakov iz E2 in ki se začnejo in končajo s poljubnim številom drugih znakov, ter izračuna povprečje ustreznih vrednosti iz obsega B2:B6. Če je E2 = led, funkcija vrne 18,5.

=AVERAGEIF(B2:B6;"<"&E2;C2:C6)

Funkcija poišče celice v obsegu B2:B6, katerih vrednost je manjša od vrednosti, navedene v E2, ter izračuna povprečje ustreznih vrednosti iz obsega C2:C6. Če je E2 enako 35, funkcija vrne 145.