Slog strani

Odpre se pogovorno okno, kjer lahko določite videz vseh strani v vašem dokumentu.

Za dostop do tega ukaza ...

Izberite Oblika – Stran.


Organizator

Nastavite možnost za izbrani slog.

Stran

Za dokumente z eno ali več stranmi lahko določite postavitve strani kot tudi oštevilčevanje in oblike papirja.

Obrobe

Nastavi možnosti obrob za izbrane predmete v programih Writer in Calc.

Ozadje

Nastavite barvo ali grafiko za ozadje.

Glava

Trenutnemu slogu strani doda glavo. Glava je prostor na zgornjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Noga

Trenutnemu slogu strani doda nogo. Noga je prostor na spodnjem robu strani, kamor lahko dodate besedilo ali slike.

Delovni list

Določi elemente, ki bodo vključeni v tiskanih straneh vseh listov s trenutnim Slogom strani. Nastavite lahko tudi vrstni red tiskanja, številko prve strani in merilo strani.

Ponastavi

Ponastavi spremembe v trenutnem zavihku na tiste, ki so veljale, ko je bilo to pogovorno okno odprto. Ko zaprete pogovorno okno, se potrditveno okno ne pojavi.