Statistične funkcije – Tretji del

CONFIDENCE

Vrne interval zaupanja (1-alfa) za normalno porazdelitev.

Skladnja

CONFIDENCE(alfa; StDev; velikost)

Alfa je raven intervala zaupanja.

StDev je standardni odklon za celotno populacijo.

Velikost je velikost celotne populacije.

Primer

=CONFIDENCE(0,05;1,5;100) vrne 0,29.

CONFIDENCE.NORM

Vrne interval zaupanja (1-alfa) za normalno porazdelitev.

Skladnja

CONFIDENCE.NORM(alfa; StDev; velikost)

Alfa je raven intervala zaupanja.

StDev je standardni odklon za celotno populacijo.

Velikost je velikost celotne populacije.

Primer

=CONFIDENCE.NORM(0,05;1,5;100) vrne 0,2939945977.

CONFIDENCE.T

Vrne interval zaupanja (1-alfa) za Studentovo t-porazdelitev.

Skladnja

CONFIDENCE.T(alfa; StDev; velikost)

Alfa je raven intervala zaupanja.

StDev je standardni odklon za celotno populacijo.

Velikost je velikost celotne populacije.

Primer

=CONFIDENCE.T(0,05;1,5;100) vrne 0,2976325427.

CORREL

Vrne korelacijski koeficient med dvema podatkovnima nizoma.

Skladnja

CORREL(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=CORREL(A1:A50;B1:B50) izračuna korelacijski koeficient kot mero linearne korelacije med dvema podatkovnima nizoma.

COVAR

Vrne kovarianco rezultata odklonov po parih.

Skladnja

COVAR(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=COVAR(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.P

Vrne kovarianco rezultatov odklonov po parih za celo populacijo.

Skladnja

COVARIANCE.P(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=COVARIANCE.P(A1:A30;B1:B30)

COVARIANCE.S

Vrne kovarianco rezultata odklonov po parih za vzorec populacije.

Skladnja

COVARIANCE.S(podatki1; podatki2)

Podatki1 je prvi niz podatkov.

Podatki2 je drugi niz podatkov.

Primer

=COVARIANCE.S(A1:A30;B1:B30)

CRITBINOM

Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna dvojiška porazdelitev večja kot ali enaka pogojni vrednosti.

Skladnja

CRITBINOM(poizkusi; SP; alfa)

Pozkusi je skupno število poizkusov.

SP je verjetnost uspeha za en poizkus.

Alfa je mejna verjetnost, ki bo dosežena ali presežena.

Primer

=CRITBINOM(100;0,5;0.1) vrne 44.

KURT

Vrne stopnjo sploščenosti podatkovnega niza (potrebne najmanj 4 vrednosti).

Skladnja

KURT(število1; število2; ...; število30)

Število1, število2, ..., število30 so numerični argumenti ali obsegi, ki predstavljajo naključni vzorec porazdelitve.

Primer

=KURT(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LARGE

Vrne k-to največjo vrednost v podatkovnem nizu.

Skladnja

LARGE(podatki; vrsta_c)

Podatki je obseg celic podatkov.

Vrsta_c je razvrstitev vrednosti.

Primer

=LARGE(A1:C50;2) vrne drugo največjo vrednost v A1:C50.

LOGINV

Vrne inverzijo logaritmične normalne porazdelitve.

Skladnja

LOGINV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja vrednost je aritmetična sredina standardne logaritmične porazdelitve.

StDev je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Primer

=LOGINV(0,05;0;1) vrne 0,1930408167.

LOGNORM.DIST

Vrne logaritmično normalno porazdelitev.

Skladnja

LOGNORM.DIST(število; srednja_vrednost; StDev; kumulativno)

Število (obvezno) je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja_vrednost je srednja vrednost standardne logaritmične porazdelitve.

StDev (obvezno) je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Kumulativno (obvezno) = 0 izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=LOGNORM.DIST(0,1;0;1;1) vrne 0,0106510993.

LOGNORM.INV

Vrne inverzijo logaritmične normalne porazdelitve.

Ta funkcija je identična funkciji LOGINV in je potrebna zaradi medopravilnosti z drugimi pisarniškimi paketi.

Skladnja

LOGNORM.INV(število; srednja_vrednost; StDev)

Število (obvezno) je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzna standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja vrednost (obvezno) je aritmetična sredina standardne logaritmične porazdelitve.

StDev (obvezno) je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Primer

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) vrne 0,1930408167.

LOGNORMDIST

Vrne logaritmično normalno porazdelitev.

Skladnja

LOGNORMDIST(število; srednja_vrednost; StDev; kumulativno)

Število je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana standardna logaritmična porazdelitev.

Srednja_vrednost je srednja vrednost standardne logaritmične porazdelitve.

StDev je standardni odklon standardne logaritmične porazdelitve.

Kumulativno (neobvezno) = 0 izračuna funkcijo gostote; Kumulativno = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=LOGNORMDIST(0,1;0;1) vrne 0,01.

SMALL

Vrne vrsta_c-to najmanjšo vrednost v podatkovnem nizu.

Skladnja

SMALL(podatki; vrsta_c)

Podatki je obseg celic podatkov.

Vrsta_c je razvrstitev vrednosti.

Primer

=SMALL(A1:C50;2) vrne drugo najmanjšo vrednost v A1:C50.