Statistične funkcije – Prvi del

COUNTIFS

Vrne število celic, ki ustrezajo pogojem v več obsegih.

B

Vrne verjetnost vzorca z binomsko porazdelitvijo.

Skladnja

B(poizkusi; SP; T1; T2)

Poizkusi je število neodvisnih poizkusov.

SP je verjetnost uspeha za en poizkus.

T1 določa spodnjo mejo za število poizkusov.

T2 (neobvezno) določa zgornjo mejo za število poizkusov.

Primer

Kakšna je verjetnost pri desetih metih kocke, da se bo šestica pojavila natanko dvakrat? Verjetnost šestice (ali katerekoli druge številke) je 1/6. Naslednja formula združuje te faktorje:

=B(10;1/6;2) vrne verjetnost 29 %.

BETA.DIST

Vrne funkcijo beta.

Skladnja

BETA.DIST(število; alfa; beta; kumulativno; začetek; konec)

Število (obvezno) je vrednost med vrednostma Začetek in Konec, pri kateri se funkcija ovrednoti.

Alfa (obvezno) je parameter porazdelitve.

Beta (obvezno) je parameter porazdelitve.

Kumulativno (obvezno) je lahko 0 ali False, če želite izračunati funkcijo gostote verjetnosti. Lahko je poljubna druga vrednost ali True, če želite izračunati funkcijo kumulativne porazdelitve.

Začetek (neobvezno) je spodnja meja za število.

Konec (neobvezno) je zgornja meja za število.

V funkcijah LibreOffice Calc lahko parametre, ki niso označeni kot »zahtevani«, izpustite le tedaj, ko ne sledi noben parameter. Če sta npr. za funkcijo s štirimi parametri prva dva označena kot »zahtevano«, lahko izpustite parameter 4 ali parametra 3 in 4, ne smete pa izpustiti zgolj parametra 3.

Primeri

=BETA.DIST(2;8;10;1;1;3) vrne vrednost 0,6854706

=BETA.DIST(2;8;10;0;1;3) vrne vrednost 1,4837646

BETA.INV

Vrne inverzijo funkcije gostote kumulativne beta verjetnosti.

Skladnja

BETA.INV(število; alfa; beta; začetek; konec)

Število je vrednost med vrednostma Začetek in Konec, pri kateri se funkcija ovrednoti.

Alfa je parameter porazdelitve.

Beta je parameter porazdelitve.

Začetek (neobvezno) je spodnja meja za število.

Konec (neobvezno) je zgornja meja za število.

V funkcijah LibreOffice Calc lahko parametre, ki niso označeni kot »zahtevani«, izpustite le tedaj, ko ne sledi noben parameter. Če sta npr. za funkcijo s štirimi parametri prva dva označena kot »zahtevano«, lahko izpustite parameter 4 ali parametra 3 in 4, ne smete pa izpustiti zgolj parametra 3.

Primer

=BETA.INV(0,5;5;10) vrne vrednost 0,3257511553.

BETADIST

Vrne funkcijo beta.

Skladnja

BETADIST(število; alfa; beta; začetek; konec; kumulativno)

Število je vrednost med vrednostma Začetek in Konec, pri kateri se funkcija ovrednoti.

Alfa je parameter porazdelitve.

Beta je parameter porazdelitve.

Začetek (neobvezno) je spodnja meja za število.

Konec (neobvezno) je zgornja meja za število.

Kumulativno (neobvezno) je lahko 0 ali False, če želite izračunati funkcijo gostote verjetnosti. Lahko je poljubna druga vrednost ali True ali izpuščena, če želite izračunati funkcijo kumulativne porazdelitve.

V funkcijah LibreOffice Calc lahko parametre, ki niso označeni kot »zahtevani«, izpustite le tedaj, ko ne sledi noben parameter. Če sta npr. za funkcijo s štirimi parametri prva dva označena kot »zahtevano«, lahko izpustite parameter 4 ali parametra 3 in 4, ne smete pa izpustiti zgolj parametra 3.

Primer

=BETADIST(0,75;3;4) vrne vrednost 0,96.

BETAINV

Vrne inverzijo funkcije gostote kumulativne beta verjetnosti.

Skladnja

BETAINV(število; alfa; beta; začetek; konec)

Število je vrednost med vrednostma Začetek in Konec, pri kateri se funkcija ovrednoti.

Alfa je parameter porazdelitve.

Beta je parameter porazdelitve.

Začetek (neobvezno) je spodnja meja za število.

Konec (neobvezno) je zgornja meja za število.

V funkcijah LibreOffice Calc lahko parametre, ki niso označeni kot »zahtevani«, izpustite le tedaj, ko ne sledi noben parameter. Če sta npr. za funkcijo s štirimi parametri prva dva označena kot »zahtevano«, lahko izpustite parameter 4 ali parametra 3 in 4, ne smete pa izpustiti zgolj parametra 3.

Primer

=BETAINV(0,5;5;10) vrne vrednost 0,33.

BINOM.DIST

Vrne verjetnost binomske porazdelitve posameznega člena.

Skladnja

BINOM.DIST(X; poizkusi; SP; C)

X je število uspehov v nizu poizkusov.

Poizkusi je število neodvisnih poizkusov.

SP je verjetnost uspeha za en poizkus.

C = 0 izračuna verjetnost posameznega dogodka, C = 1 pa izračuna kumulativno verjetnost.

Primer

=BINOM.DIST(A1;12;0,5;0) prikaže (če v A1 vnesete vrednosti 0 do 12) verjetnosti za 12 metov kovanca, da bo se bo mož pojavil natanko tolikokrat, kot je navedeno v A1.

=BINOM.DIST(A1;12;0,5;1) prikaže kumulativne verjetnosti za isti niz. Če je npr. A1 = 4, je kumulativna verjetnost niza 0, 1, 2, 3 ali 4 krat mož (neizključevalen OR oz. ALI).

BINOM.INV

Vrne najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna dvojiška porazdelitev večja kot ali enaka pogojni vrednosti.

Skladnja

BINOM.INV(poizkusi; SP; alfa)

Poizkusi je skupno število poizkusov.

SP je verjetnost uspeha za en poizkus.

Alfa je mejna verjetnost, ki bo dosežena ali presežena.

Primer

=BINOM.INV(8;0,6;0,9) vrne 7, najmanjšo vrednost, za katero je kumulativna dvojiška porazdelitev večja kot ali enaka pogojni vrednosti.

BINOMDIST

Vrne verjetnost binomske porazdelitve posameznega člena.

Skladnja

BINOMDIST(X; poizkusi; SP; C)

X je število uspehov v nizu poizkusov.

Poizkusi je število neodvisnih poizkusov.

SP je verjetnost uspeha za en poizkus.

C = 0 izračuna verjetnost posameznega dogodka, C = 1 pa izračuna kumulativno verjetnost.

Primer

=BINOMDIST(A1;12;0,5;0) prikaže (če v A1 vnesete vrednosti 0 do 12) verjetnosti za 12 metov kovanca, da bo se bo mož pojavil natanko tolikokrat, kot je navedeno v A1.

=BINOMDIST(A1;12;0,5;1) prikaže kumulativne verjetnosti za isti niz. Če je npr. A1 = 4, je kumulativna verjetnost niza 0, 1, 2, 3 ali 4 krat mož (neizključevalen OR).

CHIDIST

Vrne vrednost verjetnosti iz navedenega hi-kvadrata, da je hipoteza potrjena. CHIDIST primerja vrednost hi-kvadrat kot naključni vzorec, ki se izračuna iz vsote (opazovana vrednost-pričakovana vrednost)^2/pričakovana vrednost za vse vrednosti s teoretično porazdelitvijo hi-kvadrat, in na podlagi tega določi verjetnost napake za hipotezo.

Verjetnost, določeno z CHIDIST, lahko določimo tudi z CHITEST.

Skladnja

CHIDIST(število; stopnje_svobode)

Število je vrednost hi-kvadrat naključnega vzorca, ki se uporablja za določitev verjetnosti napake.

Stopnje_svobode so stopnje svobode pri poizkusu.

Primer

=CHIDIST(13,27; 5) vrne 0,02.

Če je vrednost naključnega vzorca hi-kvadrat 13,27 in če ima poizkus 5 stopenj svobode, potem je hipoteza potrjena z verjetnostjo napake 2 %.

CHIINV

Vrne inverzijo enorepe verjetnosti za porazdelitev hi-kvadrat.

Skladnja

CHIINV(število; stopnje_svobode)

Število je vrednost verjetnosti napake.

Stopnje_svobode so stopnje svobode pri poizkusu.

Primer

Kocko vržemo 1020-krat. Številke od 1 do 6 na kocki se pojavijo 195-, 151-, 148-, 189-, 183- in 154-krat (vrednosti opažanj). Preverimo hipotezo, da kocka ni obtežena.

Porazdelitev hi-kvadrat naključnega vzorca določa zgoraj navedena formula. Glede na to, da je pričakovana vrednost za dano število na kocki pri n metih n-krat 1/6, torej 1020/6 = 170, formula vrne vrednost hi-kvadrat 13,27.

Če je opazovani hi-kvadrat večji ali enak teoretičnemu hi-kvadratu CHIINV, bo hipoteza zaradi prevelikega odklona med teorijo in preizkusom ovržena. Če je opazovani hi-kvadrat manjši od CHIINV, je hipoteza potrjena z navedeno verjetnostjo napake.

=CHINV(0,05;5) vrne 11,07.

=CHINV(0,02;5) vrne 13,39.

Če je verjetnost napake 5 %, kocka ni pravilna. Če je verjetnost napake 2 %, potem ni obtežena.

CHISQ.DIST

Vrne vrednost funkcije gostote verjetnosti za funkcijo kumulativne porazdelitve za porazdelitev hi-kvadrat.

Skladnja

CHISQ.DIST(število; stopnje_svobode; kumulativno)

Število je vrednost hi-kvadrat naključnega vzorca, ki se uporablja za določitev verjetnosti napake.

Stopnje_svobode so stopnje svobode pri poizkusu.

Kumulativno je lahko 0 ali False, če želite izračunati funkcijo gostote verjetnosti. Lahko je poljubna druga vrednost ali True, če želite izračunati funkcijo kumulativne porazdelitve.

Primer

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) vrne 0,1115650801, funkcijo gostote verjetnosti z 2 stopinjama svobode, pri x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) vrne 0,7768698399, kumulativno porazdelitev hi-kvadrat z 2 stopnjama svobode, pri vrednosti x = 3.

CHISQ.DIST.RT

Vrne vrednost verjetnosti iz navedenega hi-kvadrata, da je hipoteza potrjena. CHISQ.DIST.RT primerja vrednost hi-kvadrat kot naključni vzorec, ki se izračuna iz vsote (opazovana vrednost-pričakovana vrednost)^2/pričakovana vrednost za vse vrednosti s teoretično porazdelitvijo hi-kvadrat, in na podlagi tega določi verjetnost napake za hipotezo.

Verjetnost, določeno z CHISQ.DIST.RT, lahko določimo tudi z CHITEST.

Skladnja

CHISQ.DIST.RT(število; stopnje_svobode)

Število je vrednost hi-kvadrat naključnega vzorca, ki se uporablja za določitev verjetnosti napake.

Stopnje_svobode so stopnje svobode pri poizkusu.

Primer

=CHISQ.DIST.RT(13,27; 5) vrne 0,0209757694.

Če je vrednost naključnega vzorca hi-kvadrat 13,27 in če ima poizkus 5 stopenj svobode, potem je hipoteza potrjena z verjetnostjo napake 2 %.

CHISQ.INV

Vrne inverzijo levorepe verjetnosti za porazdelitev hi-kvadrat.

Skladnja

CHISQ.INV(verjetnost; stopnje_svobode)

Verjetnost je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzija porazdelitve hi-kvadrat.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za funkcijo hi-kvadrat.

Primer

=CHISQ.INV(0,5;1) vrne 0.4549364231.

CHISQ.INV.RT

Vrne inverzijo enorepe verjetnosti za porazdelitev hi-kvadrat.

Skladnja

CHISQ.INV.RT(število; stopnje_svobode)

Število je vrednost verjetnosti napake.

Stopnje_svobode so stopnje svobode pri poizkusu.

Primer

Kocko vržemo 1020-krat. Številke od 1 do 6 na kocki se pojavijo 195-, 151-, 148-, 189-, 183- in 154-krat (vrednosti opažanj). Preverimo hipotezo, da kocka ni obtežena.

Porazdelitev hi-kvadrat naključnega vzorca določa zgoraj navedena formula. Glede na to, da je pričakovana vrednost za dano število na kocki pri n metih n-krat 1/6, torej 1020/6 = 170, formula vrne vrednost hi-kvadrat 13,27.

Če je opazovani hi-kvadrat večji ali enak teoretičnemu hi-kvadratu CHIINV, bo hipoteza zaradi prevelikega odklona med teorijo in preizkusom ovržena. Če je opazovani hi-kvadrat manjši od CHIINV, je hipoteza potrjena z navedeno verjetnostjo napake.

=CHISQ.INV(0,05;5) vrne 11,0704976935.

=CHISQ.INV.RT(0,02;5) vrne 13,388222599.

Če je verjetnost napake 5 %, kocka ni pravilna. Če je verjetnost napake 2 %, potem ni obtežena.

CHISQ.TEST

Vrne verjetnost odklona od naključne porazdelitve za dve poizkusni seriji na osnovi poizkusa hi-kvadrat za neodvisnost. CHISQ.TEST vrne porazdelitev podatkov hi-kvadrat.

Verjetnost, določeno z CHISQ.TEST, lahko določimo tudi z CHISQ.DIST, v tem primeru mora biti hi-kvadrat naključnega vzorca zaznan kot parameter in ne kot podatkovna vrsta.

Skladnja

CHISQ.TEST(podatkiB; podatkiE)

Podatki_B je polje opazovanj.

Podatki_E je obseg pričakovanih vrednosti.

Primer

Podatki_B (opazovani)

Podatki_E (pričakovani)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHISQ.TEST(A1:A6;B1:B6) je enako 0,0209708029. To je verjetnost, ki ustreza opazovanim podatkom teoretične porazdelitve hi-kvadrat.

CHISQDIST

Vrne vrednost funkcije gostote verjetnosti za funkcijo kumulativne porazdelitve za porazdelitev hi-kvadrat.

Skladnja

CHISQDIST(število; stopnje_svobode; kumulativno)

Število je vrednost, za katero bo izračunana funkcija.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za funkcijo hi-kvadrat.

Kumulativno (neobvezno): 0 ali False izračuna funkcijo gostote verjetnosti. Ob drugih vrednostih ali True ali izpustu vrednosti izračuna funkcijo kumulativne porazdelitve.

CHISQINV

Vrne inverzno funkcijo funkcije CHISQDIST.

Skladnja

Verjetnost je vrednost verjetnosti, za katero bo izračunana inverzija porazdelitve hi-kvadrat.

Stopnje_svobode je število stopenj svobode za funkcijo hi-kvadrat.

CHITEST

Vrne verjetnost odklona od naključne porazdelitve za dve poizkusni seriji na osnovi poizkusa hi-kvadrat za neodvisnost. CHITEST vrne porazdelitev podatkov hi-kvadrat.

Verjetnost, določeno z CHITEST, lahko določimo tudi z CHIDIST, v tem primeru mora biti hi-kvadrat naključnega vzorca zaznan kot parameter in ne kot podatkovna vrsta.

Skladnja

CHITEST(podatkiB; podatkiE)

Podatki_B je polje opazovanj.

Podatki_E je obseg pričakovanih vrednosti.

Primer

Podatki_B (opazovani)

Podatki_E (pričakovani)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6;B1:B6) je enako 0,02. To je verjetnost, ki ustreza opazovanim podatkom teoretične porazdelitve hi-kvadrat.

COUNT

Prešteje, koliko števil je v seznamu argumentov. Vnosi besedil ne štejejo.

Skladnja

COUNT(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1; vrednost2, ..., vrednost30 je do 30 vrednosti ali obsegov, ki predstavljajo vrednosti, ki bodo preštete.

Primer

Preštete bodo 2, 4, 6 in osem v poljih vrednosti 1 – 4.

=COUNT(2;4;6;"osem") = 3. Število številk je torej 3.

COUNTA

Prešteje, koliko vrednosti je v seznamu argumentov. Prav tako se preštejejo besedilni vnosi, celo kadar vsebujejo prazen niz dolžine 0. Če je argument polje ali sklic, se prazne celice znotraj polja ali sklica ne upoštevajo.

Skladnja

COUNTA(vrednost1; vrednost2; ...; vrednost30)

Vrednost1; vrednost2, ..., vrednost30 je od 1 do 30 argumentov, ki predstavljajo vrednosti, ki bodo preštete.

Primer

Preštete bodo 2, 4, 6 in osem v poljih vrednosti 1 – 4.

=COUNTA(2;4;6;"osem") = 4. Število vrednosti je torej 4.

COUNTBLANK

Vrne število praznih celic.

Skladnja

COUNTBLANK(obseg)

Vrne število praznih celic v okviru obsega celic obseg.

Primer

=COUNTBLANK(A1:B2) vrne 4, če so celice A1, A2, B1 in B2 prazne.

COUNTIF

Vrne število celic, ki znotraj obsega celic izpolnjujejo določen pogoj.

Iskanje podpira regularne izraze. Vnesete lahko npr. »vse.*«, da najdete prvo mesto, kjer se nahaja »vse«, in kateremu sledi karkoli. Če želite iskati besedilo, ki je tudi običajen izraz, morate pred vsak znak vnesi znak \. Samodejno vrednotenje regularnega izraza lahko vklopite in izklopite v LibreOffice Calc – Izračuni.

Skladnja

COUNTIF(obseg; pogoji)

Obseg je obseg, v katerem želimo uporabiti pogoje.

Pogoji vsebuje pogoje v obliki števila, izraza ali znakovnega niza. Ti pogoji določajo, katere celice se upoštevajo. Iskano besedilo lahko vnesete tudi v obliki regularnega izraza, npr. b.* za vse besede, ki se začnejo s črko b. Če so v nastavitvah izračunov omogočeni nadomestni znaki, lahko vnesete iskani niz z nadomestnimi znaki, npr. b* za vse celice, katerih vsebina se začne z b. Označite lahko tudi naslov celice, ki vsebuje iskalne pogoje. Če iščete črkovno besedilo, ga postavite v dvojne navednice.

Primer

A1:A10 je obseg celic, ki vsebuje števila od 2000 do 2009. Celica B1 vsebuje število 2006. V celico B2 vnesite formulo:

=COUNTIF(A1:A10;2006) – vrne 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) – vrne 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") – vrne 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) – če B1 vsebuje 2006, vrne 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2), kjer celica C2 vsebuje besedilo >2006, prešteje število celic na območju A1:A10, ki so večje od 2006.

Če želite prešteti samo negativna števila, uporabite =COUNTIF(A1:A10;"<0")

EXPON.DIST

Vrne eksponentno porazdelitev.

Skladnja

EXPON.DIST(število; lambda; C)

Število je vrednost funkcije.

Lambda je vrednost parametra.

C je logična vrednost, ki določa obliko funkcije. C = 0 izračuna funkcijo gostote, C = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=EXPON.DIST(3;0,5;1) vrne 0,7768698399.

EXPONDIST

Vrne eksponentno porazdelitev.

Skladnja

EXPONDIST(število; lambda; C)

Število je vrednost funkcije.

Lambda je vrednost parametra.

C je logična vrednost, ki določa obliko funkcije. C = 0 izračuna funkcijo gostote, C = 1 pa izračuna porazdelitev.

Primer

=EXPONDIST(3;0,5;1) vrne 0,78.

INTERCEPT

Izračuna točko, v kateri bo črta sekala vrednosti y na podlagi znanih vrednosti x in y.

Skladnja

INTERCEPT(podatkiY; podatkiX)

PodatkiY je odvisen niz opažanj ali podatkov.

PodatkiX je neodvisen niz opažanj ali podatkov.

Tukaj je potrebno uporabiti imena, polja ali sklice, ki vsebujejo številke. Prav tako lahko neposredno vnesete števila.

Primer

Če želite izračunati del črte med dvema točkama, iz preglednice s primeri uporabite celice D3:D9 kot vrednost Y in C3:C9 kot vrednost X. Vnos bo takšen:

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2,15.

RSQ

Vrne kvadrat korelacijskega koeficienta na osnovi danih vrednosti. RSQ (imenovan tudi določilni koeficient) je mera za natančnost uravnave in jo lahko uporabljamo za analizo regresije.

Skladnja

RSQ(podatkiY; podatkiX)

PodatkiY je polje ali obseg podatkovnih točk.

PodatkiX je polje ali obseg podatkovnih točk.

Primer

=RSQ(A1:A20;B1:B20) izračuna korelacijski koeficient za podatkovne nize iz stolpca A in stolpca B.