Funkcije dodatkov

Sledi opis in seznam nekaterih dodatnih funkcij, ki so na voljo kot dodatki.

Koncept dodatkov

Opis vmesnika za dodatkeLibreOffice Calc boste našli v pomoči. Prav tako so pomembne funkcije in parametri opisani v pomoči za .

Že obstoječi dodatki

LibreOffice vsebuje primere vmesnika dodatkov za LibreOffice Calc.

Analizne funkcije 1.del

Analizne funkcije 2.del

DAYSINMONTH

Izračuna število dni v mesecu, ki ga določa vneseni datum.

Skladnja

DAYSINMONTH(datum)

Datum je kateri koli datum v določenem letu. Parameter datuma mora biti veljaven datum glede na jezikovne nastavitve vmesnika v LibreOffice.

Primer

=DAYSINMONTH(A1) vrne 29 dni, če A1 vsebuje 17.2.1968, veljaven datum za februar 1968.

DAYSINYEAR

Izračuna število dni v letu, ki ga določa vneseni datum.

Skladnja

DAYSINYEAR(datum)

Datum je kateri koli datum v določenem letu. Parameter datuma mora biti veljaven datum glede na jezikovne nastavitve vmesnika v LibreOffice.

Primer

=DAYSINYEAR(A1) vrne 366 dni, če A1 vsebuje 29.2.1968, veljaven datum za leto 1968.

ISLEAPYEAR

Ugotovi, ali je leto prestopno. Če je, funkcija vrne vrednost 1 (TRUE/PRAVILNO); če ni, vrne 0 (FALSE/NEPRAVILNO).

Skladnja

ISLEAPYEAR(datum)

Datum določi, če dani datum nastopa v prestopnem letu. Parameter datum mora biti veljaven glede na področne nastavitve LibreOffice.

Primer

=ISLEAPYEAR(A1) vrne 1, če A1 vsebuje 1968-02-29, veljaven datum 29. februar 1968 z upoštevanjem vaših krajevnih nastavitev.

Uporabite lahko tudi =ISLEAPYEAR(1968;02;1968) ali =ISLEAPYEAR("29.2.1968").

Nikoli ne uporabite zapisa ISLEAPYEAR(2/29/68), ker se v tem primeru najprej izračuna 2 deljeno z 29 deljeno z 68, šele nato funkcija ISLEAPYEAR iz tega majhnega rezultata izračuna zaporedno številko datuma.

MONTHS

Med datumoma izračuna razliko v mesecih.

Skladnja

MONTHS(začetni_datum; končni_datum; vrsta)

začetni_datum je prvi datum

končni_datum je drugi datum

Vrsta izračuna vrsto razlike. Možni vrednosti sta 0 (interval) in 1 (koledarski meseci).

ROT13

Niz znakov šifrira tako, da črke v abecedi premakne za 13 mest. Po črki Z se abeceda znova začne (rotacija). Če pri nastali kodi znova uporabite šifrirno funkcijo, bo ta besedilo dešifrirala.

Skladnja

ROT13(besedilo)

Besedilo je niz znakov, ki ga želite šifrirati. ROT13(ROT13(besedilo)) kodo dešifrira.

WEEKS

Med datumoma izračuna razliko v tednih.

Skladnja

WEEKS(začetni_datum; končni_datum; vrsta)

začetni_datum je prvi datum

končni_datum je drugi datum

Vrsta izračuna vrsto razlike. Možni vrednosti sta 0 (interval) in 1 (število tednov).

WEEKSINYEAR

Izračuna število tednov leta vnesenega datuma. Število tednov je definirano na naslednji način: teden, ki se razteza čez dve leti, se prišteje letu, v katerem je večje število njegovih dni.

Skladnja

WEEKSINYEAR(datum)

Datum je kateri koli datum v določenem letu. Parameter datuma mora biti veljaven datum glede na jezikovne nastavitve vmesnika v LibreOffice.

Primer

WEEKSINYEAR(A1) vrne 53, če A1 vsebuje 17.2.1970, veljaven datum za leto 1970.

YEARS

Med datumoma izračuna razliko v letih.

Skladnja

YEARS(začetni datum; končni_datum; vrsta)

začetni_datum je prvi datum

končni_datum je drugi datum

Vrsta izračuna vrsto razlike. Možni vrednosti sta 0 (interval) in 1 (koledarska leta).

Dodatki s pomočjo LibreOffice API

Dodatke je mogoče izvršiti tudi s pomočjo API za LibreOffice.