Logične funkcije

V tej kategoriji so funkcije logike.

Obravnava ne-logičnih argumentov v logičnih funkcijah

Za dostop do tega ukaza ...

Vstavi – Funkcija – Kategorija Logika


AND

Vrne TRUE, če so vsi argumenti TRUE. Če je eden od elementov FALSE, vrne funkcija vrednost FALSE.

Argumenti so lahko logični izrazi (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), ki vrnejo logične vrednosti, ali matrike (A1:C3), ki vsebujejo logične vrednosti.

Skladnja

AND(logična_vrednost_1; logična_vrednost_2 ... logična_vrednost_30)

Logična_vrednost_1; logična_vrednost_2 ... logična_vrednost_30 so pogoji, ki jih preverjamo. Vsi pogoji so lahko TRUE ali FALSE. Če je kot parameter vnesen obseg, uporabi funkcija vse vrednosti iz obsega. Rezultat je TRUE, če je logična vrednost v vseh celicah v obsegu celic TRUE.

Primer

Preverjamo logične vrednosti vnosov 12<13; 14>12 in 7<6:

=AND(12<13;14>12;7<6) vrne FALSE.

=AND (FALSE;TRUE) vrne FALSE.

FALSE

Vrne logično vrednost FALSE. Funkcija FALSE() ne potrebuje argumentov in vedno vrne logično vrednost FALSE.

Skladnja

FALSE()

Primer

=FALSE() vrne FALSE.

=NOT(FALSE()) vrne TRUE.

IF

Določi logični preizkus.

Skladnja

IF(preizkus; nato_vrednost; sicer_vrednost)

Test je katera koli vrednost ali kateri koli izraz, ki je lahko TRUE ali FALSE.

Nato_vrednost (neobvezno) je vrednost, ki jo dobimo, če je logični preizkus TRUE.

Sicer_vrednost (neobvezno) je vrednost, ki jo dobimo, če je logični preizkus FALSE.

V funkcijah LibreOffice Calc lahko parametre, ki niso označeni kot »zahtevani«, izpustite le tedaj, ko ne sledi noben parameter. Če sta npr. za funkcijo s štirimi parametri prva dva označena kot »zahtevano«, lahko izpustite parameter 4 ali parametra 3 in 4, ne smete pa izpustiti zgolj parametra 3.

Primeri

=IF(A1>5;100;"premajhno") Če je vrednost v A1 višja od 5, je v trenutno celico vnesena vrednost 100; sicer je vneseno besedilo »premajhno« (brez narekovajev).

NOT

Negira (komplementira) logično vrednost.

Skladnja

NOT(logična_vrednost)

Logična_vrednost je vrednost, nad katero se bo izvedla negacija (oz. komplement).

Primer

=NOT(A). Če je A=TRUE, potem bo NOT(A) vrnila vrednost FALSE.

OR

Vrne TRUE, če je pravilen vsaj en argument. Ta funkcija vrne vrednost FALSE, če imajo vsi argumenti logično vrednost napačno.

Argumenti so lahko logični izrazi (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), ki vrnejo logične vrednosti, ali matrike (A1:C3), ki vsebujejo logične vrednosti.

Skladnja

OR(logična_vrednost_1; logična_vrednost_2 ... logična_vrednost_30)

Logična_vrednost_1; logična_vrednost_2 ... logična_vrednost_30 so pogoji, ki jih želimo preveriti. Vsi pogoji so lahko ali pravilni (TRUE) ali napačni (FALSE). Če je kot parameter vnesen obseg, funkcija uporabi vse vrednost iz obsega.

Primer

Želimo preveriti logične vrednosti podatkov 12<11; 13>22, in 45=45.

=OR(12<11;13>22;45=45) vrne TRUE.

=OR(FALSE;TRUE) vrne TRUE.

TRUE

Logična vrednost je naravnana na TRUE. Funkcija TRUE() ne zahteva nobenega argumenta in vedno vrne logično vrednost TRUE (pravilno).

Skladnja

TRUE()

Primer

If A=TRUE and B=FALSE the following examples appear:

=AND(A;B) vrne FALSE

=OR(A;B) vrne TRUE

=NOT(AND(A;B)) vrne TRUE

XOR

Vrne TRUE, če liho število argumentov vrne TRUE.

Argumenti so lahko logični izrazi (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10), ki vrnejo logične vrednosti, ali matrike (A1:C3), ki vsebujejo logične vrednosti.

Skladnja

XOR(logična_vrednost_1; logična_vrednost_2 ... logična_vrednost_30)

Primer

=XOR (TRUE;TRUE) vrne FALSE.

=XOR(TRUE;TRUE;TRUE) vrne TRUE.

=XOR(FALSE;TRUE) vrne TRUE.