Funkcija Round [VBA]

Funkcija Round vrne število, zaokroženo na navedeno število decimalk.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Izraz (obvezno): numeričen izraz, ki bo zaokrožen.

štdecimalnihmest (neobvezno): določa, koliko decimalnih mest je vključenih v zaokroževanje. Privzeta vrednost je 0.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub