Funkcija Input [VBA]

Vrne odprti tok vhodne ali dvojiške datoteke (niz).

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

Input( Number as Integer, [# ] FileNumber as Integer)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Število (obvezno): numerični izraz, ki definira število vrnjenih znakov.

#: neobvezno.

ŠtevilkaDatoteke (obvezno): veljavna številka datoteke.

Kode napak:

6 Prekoračitev

52 Neveljavno ime ali številka datoteke

62 Branje presega konec datoteke (EOF)

Primer:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Input

 Dim MyData

 Open "MyDataFile.txt" For Input As #1

 Do While Not EOF(1)

  MyData = Input(1, #1)

  Print MyData

 Loop

 Close #1

End Sub