Funkcija MonthName [VBA]

Funkcija MonthName vrne ime meseca (v jeziku uporabniškega vmesnika) za navedeno številko meseca.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

MonthName(Month as Integer [,Abbreviate as Boolean])

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Mesec: vrednost meseca med 1 in 12, od januarja do decembra, katerega ime bo vrnjeno v jeziku uporabniškega vmesnika.

Okrajšaj (neobvezno): logična vrednost, ki določa, ali naj bo ime meseca okrajšano.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub Example_MonthName

 Dim mBirthday as Integer

 mBirthday = 1

 print mBirthday &" "& MonthName(mBirthday,False)

End Sub