Funkcija FormatDateTime [VBA]

Datumskemu izrazu določi datumsko in/ali časovno obliko in vrne rezultat kot niz.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

FormatDateTime (DateExpression as Date [, NamedFormat as Integer])

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

DatumskiIzraz: datumski izraz, ki ga želite oblikovati.

ImeZapisa (neobvezno): številska vrednost vbDateTimeFormat, ki določa obliko zapisa, ki naj se uporabi za izraz datuma in/ali časa. Če ni določeno, bo uporabljena vrednost vbGeneralDate.

Oblike zapisa datuma in časa (vrednosti vbDateTimeFormat)

Poimenovana konstanta

Vrednost

Opis

vbGeneralDate

0

Prikaže datum in/ali čas v obliki, kot jo določajo splošne krajevne nastavitve vašega operacijskega sistema. Če gre le za datum, se čas ne izpiše; če gre le za čas, se datum ne izpiše.

vbLongDate

1

Prikaže datum v daljši datumski obliki, kot jo določajo krajevne nastavitve vašega operacijskega sistema.

vbShortDate

2

Prikaže datum v skrajšani datumski obliki, kot jo določajo krajevne nastavitve vašega operacijskega sistema.

vbLongTime

3

Prikaže čas v dolgi obliki, kot je ta določena v nastavitvah sistema.

vbShortTime

4

Prikaže čas v 24-urnem zapisu (uu:mm).


Kode napak:

13 Vrsta spremenljivk se ne ujema

Primer:

REM  *****  BASIC  *****

Option VBASupport 1

Sub DateFormat

 Dim d as Date

 d = ("1958-01-29 00:25")

 msgbox("Splošna oblika datuma: " & FormatDateTime(d))

 msgbox("Dolga oblika datuma: " & FormatDateTime(d,vbLongDate))

 msgbox("Kratka oblika datuma: " & FormatDateTime(d,vbShortDate))

 msgbox("Dolga oblika časa: " & FormatDateTime(d,3))

 msgbox("Kratka oblika časa: " & FormatDateTime(d,vbShortTime))

End Sub