Funkcija SYD [VBA]

Izračuna aritmetično padajočo mero amortizacije.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

SYD (Cost as Double, Salvage as Double, Life as Double, Period as Double)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Stroški so začetni stroški premoženja.

Rešeno je vrednost sredstva na koncu njegove življenjske dobe.

Življenjska_doba je obdobje amortizacije, ki določa število obdobij pri amortizaciji sredstva.

Obdobje je obdobje, za katerega bo izračunana vrednost.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleSYD

REM Izračuna letno amortizacijo sredstva, ki stane 10.000 evrov na

REM začetku 1. leta z likvidacijsko vrednostjo 1.000 evrov po petih letih.

Dim syd_yr1 As Double

REM Izračuna amortizacijo sredstva v prvem letu.

syd_yr1 = SYD( 10000, 1000, 5, 1 )

print syd_yr1 ' syd_yr1 je zdaj enak 3000.

End Sub