Funkcija Rate [VBA]

Izračuna sedanjo vrednost naložbe glede na zaporedje rednih plačil.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

Rate( NPer as Double, Pmt as Double, PV as Double [FV as Variant], [Due as Variant], [Guess as Variant] )

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

NPer je skupno število obdobij, v katerih se plačujejo redna plačila.

Pmt je redno plačilo v vsakem obdobju.

PV je (trenutna) gotovinska vrednost posojila oz. naložbe.

FV (neobvezno) je bodoča vrednost posojila oz. naložbe.

Zapade (neobvezno) določa, ali plačilo zapade na začetku ali na koncu obdobja.

0 pomeni zapadlost na koncu obdobja;

1 pomeni zapadlost na začetku obdobja.

Ocena (neobvezno) določa ocenjeno vrednost obresti s ponavljalnim izračunom.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleRate

' Izračunajmo obrestno mero, potrebno za odplačilo posojila v višini 100.000 evrov v

' šestih letih s plačili 1.500 evrov ob koncu vsakega meseca.

 Dim mRate As Double

 mRate = Rate( 72, -1500, 100000 )

 print mRate' izračunana vrednost mRate je 0,00213778025343334

End sub