Funkcija NPV [VBA]

Neto sedanja vrednost naložbe. Izračuna neto sedanjo vrednost naložbe na osnovi podane diskontne stopnje ter niza periodičnih plačil in dvigov.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

NPV (Rate as Double, Values() as Double)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Mera je diskontna mera za obdobje.

Vrednosti() je polje vrednosti, ki predstavljajo pologe (pozitivne vrednosti) ali dvige (negativne vrednosti).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleNPV

 Dim r As Double

 Dim pValues(5) as Double

 pValues(0) = 100

 pValues(1) = 100

 pValues(2) = 100

 pValues(3) = -300

 pValues(4) = 100

 pValues(5) = 100

 r = 0.06

 p = NPV( r, pValues)

 Print p ' vrne 174,894967305331

End Sub