Funkcija IRR [VBA]

Izračun notranje stopnje donosa za investicijo.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

IRR(Values() as Double , [Guess as Variant])

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Vrednosti(): Izračuna notranje obrestne mere dobička za naložbo. Vrednosti predstavljajo vrednosti dotoka denarja v rednih intervalih, vsaj ena vrednost mora biti negativna (izplačila) in vsaj ena pozitivna (dohodki).

Ocena Začetna ocena, kakšna bo vrednost IRR.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub ExampleIRR

 Dim cashFlow(0 to 3) As Double

 cashFlow(0) = -10000

 cashFlow(1) = 3500

 cashFlow(2) = 7600

 cashFlow(3) = 1000

 irrValue = IRR(cashFlow) * 100

 Print mirrValue ' vrne 11.3321028236252. Notranja stopnja donosa za vrsto naložb.

End Sub