Funkcija DDB [VBA]

Vrne amortizacijo sredstva v določenem obdobju z metodo enakomernega padanja.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

DDB(Cost As Double, Salvage As Double, Life as Double, Period as Double, [Factor as Variant])

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Stroški so začetni stroški premoženja.

Rešeno določi vrednost sredstva na koncu njegove življenjske dobe.

Življenjska_doba je število obdobij (npr. let ali mesecev), ki določajo, kako dolgo bo sredstvo v uporabi.

Obdobje je obdobje, za katerega bo izračunana vrednost.

Faktor (neobvezno) je faktor, za katerega se amortizacija zmanjšuje. Če ne vnesete vrednosti, je privzeti faktor 2.

To obliko amortizacije lahko uporabite, če potrebujete višjo začetno vrednost namesto linearne amortizacije. Vrednost amortizacije se zmanjša z vsakim obdobjem in se navadno uporablja za sredstva, pri katerih je izguba vrednosti višja takoj po nakupu (npr. vozila, računalniki). Knjižna vrednost pri tej vrsti računanja ne bo nikoli dosegla ničle.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleDDB

 Dim ddb_yr1 As Double

 ddb_yr1 = DDB(75000,1,60,12,2)

 Print ddb_yr1 ' vrne 1.721,81 enot valute.

End Sub