Ukaz ThisComponent

Naslovi aktivno komponento, da je njene lastnosti mogoče prebrati in nastaviti. ThisComponent se uporablja iz dokumenta Basic, kjer predstavlja dokument, kateremu pripada Basic. Vrsta predmeta, do katerega dostopa ThisComponent, je odvisna od vrste dokumenta.

Skladnja:

ThisComponent

Primer:

Sub Main

' posodobi kazalo vsebine v dokumentu z besedilom (doc)

Dim allindexes, index As Object

    allindexes = ThisComponent.getDocumentIndexes()

    Indeks = allindexes.getByName("Kazalo1")

    ' uporabimo privzeto ime za Kazalo in 1

    index.update()

End Sub