Funkcija GetGuiType

Vrne numerično vrednost, ki določa grafični uporabnikov vmesnik.

Ta funkcija je na voljo samo iz razlogov združljivosti s starejšimi različicami. V okoljih vrste odjemalec-strežnik vrnjena vrednost ni definirana.

Skladnja:

GetGUIType()

Vrnjena vrednost:

Integer

Vrnjene vrednosti:

1: Windows

4: UNIX

Primer:

Sub ExampleEnvironment

    MsgBox GetGUIType

End Sub