GlobalScope

Izvorna koda in pogovorna okna so v Basicu organizirani v sistem knjižnic.

v Basicu:

V pogovornih oknih:

Oba vsebnika obstajata na ravni aplikacije in v vsakem dokumentu. V dokumentu Basic se knjižnična vsebnika dokumenta kliče samodejno. Če želite v dokumentu klicati globalne knjižnične vsebnike, morate uporabiti ključno besedo GlobalScope.

Skladnja:

GlobalScope

Primer:

Primer iz dokumenta Basic

' kličemo Dialog1 v standardni (Standard) knjižnici dokumenta

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' kličemo Dialog2 v knjižnici aplikacije Library1

oDlgDesc = GlobalScope.DialogLibraries.Library1.Dialog2