Funkcija CreateUnoDialog

Ustvari predmet Basic Uno, ki med izvajanjem v Basicu predstavlja kontrolnik Uno pogovornega okna.

Pogovorna okna so definirana v knjižnicah pogovornih oken. Če želite prikazati pogovorno okno, morate iz knjižnice ustvariti »živo« pogovorno okno.

Glej tudi primere.

Skladnja:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Primer:

' poiščimo opis pogovornega okna v knjižnici pogovornih oken

oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1

' Ustvarimo "živo" pogovorno okno

oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )

' pokažimo "živo" pogovorno okno

oDlgControl.execute