Funkcija GetProcessServiceManager

vrne ProcessServiceManager (osrednji skrbnik za storitve Uno).

To funkcijo potrebujete v primeru, da želite instanciirati storitev s pomočjo CreateInstanceWithArguments.

Skladnja:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Primer:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");

' kar je isto kot naslednji ukaz:

oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")