Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Skladnja:

oStoritev = CreateUnoService( ime storitve Uno )

Seznam storitev, ki so na razpolago, najdete tule (v angl. jeziku): http://api.libreoffice.org/docs/idl/ref/namespacecom_1_1sun_1_1star.html

Primeri:

oIntrospekcija = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

Naslednja koda uporablja storitev, da odpre pogovorno okno za odprtje datoteke:

Sub Main

  fName = FileOpenDialog ("Izberite datoteko")

  Print "izbrana datoteka: "+fName

End Sub

 

Function FileOpenDialog(title As String) As String

  filepicker = createUnoService("com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker")

  filepicker.Title = title

  filepicker.execute()

  files = filepicker.getFiles()

  FileOpenDialog=files(0)

End Function