Funkcija TwipsPerPixelX

Vrne število twipov, ki predstavljajo širino točke v sliki (pixel).

Skladnja:

n = TwipsPerPixelX

Vrnjena vrednost:

Integer

Primer:

Sub ExamplePixelTwips

    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " Twipov * " & TwipsPerPixelY() & " Twipov",0," velikost točke"

End Sub