Funkcija GetSolarVersion

Vrne interno številko trenutne različice LibreOffice.

Skladnja:

s = GetSolarVersion

Vrnjena vrednost:

String

Primer:

Sub ExampleGetSolarVersion

Dim sSep As String

    sSep = GetSolarVersion

    MsgBox sSep,64,"Številka različice solarne tehnologije"

End Sub