Funkcija Environ

Vrne kot niz vrednost spremenljivke za okolje. Spremenljivke za okolje so odvisne od vrste operacijskega sistema.

Skladnja:

Environ (Okolje As String)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Okolje: Spremenljivka okolja, za katero želite dobiti vrednost.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleEnviron

Dim sTemp As String

    sTemp=Environ ("TEMP")

    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")

    MsgBox "'" & sTemp & "'" ,64,"Mapa za začasne datoteke:"

End Sub