Funkcija GetSystemTicks

Vrne število tikov, kot jih nudi operacijski sistem. Z njihovo pomočjo lahko optimizirate določene procese.

Skladnja:

GetSystemTicks()

Vrnjena vrednost:

Long

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleWait

Dim lTick As Long

    lTick = GetSystemTicks()

    Wait 2000

    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)

    MsgBox "" & lTik & " tikov" ,0,"Premor je trajal"

End Sub