Drugi ukazi

Tu seznam funkcij in ukazov, ki niso bili omenjeni v drugih kategorijah.

Ukaz Beep

Zaigra ton prek zvočnika v računalniku. Ton je odvisen od sistema in višine in glasnosti ne morete spreminjati.

Funkcija Shell

Zažene drugo aplikacijo in po potrebi definira s novega okna.

Ukaz Wait

Prekine izvajanje programa za čas, ki ga navedete v milisekundah.

Funkcija GetSystemTicks

Vrne število tikov, kot jih nudi operacijski sistem. Z njihovo pomočjo lahko optimizirate določene procese.

Funkcija Environ

Vrne kot niz vrednost spremenljivke za okolje. Spremenljivke za okolje so odvisne od vrste operacijskega sistema.

Funkcija GetSolarVersion

Vrne interno številko trenutne različice LibreOffice.

Funkcija GetGuiType

Vrne numerično vrednost, ki določa grafični uporabnikov vmesnik.

Funkcija TwipsPerPixelX

Vrne število twipov, ki predstavljajo širino točke v sliki (pixel).

Funkcija TwipsPerPixelY

Vrne število twipov, ki predstavljajo višino točke v sliki (pixel).

Funkcija CreateUnoStruct

Ustvari instanco strukture vrste Uno.

Funkcija CreateUnoService

Instanciira storitev Uno z upraviteljem procesnih storitev (ProcessServiceManager).

Funkcija GetProcessServiceManager

vrne ProcessServiceManager (osrednji skrbnik za storitve Uno).

Funkcija CreateUnoDialog

Ustvari predmet Basic Uno, ki med izvajanjem v Basicu predstavlja kontrolnik Uno pogovornega okna.

Funkcija CreateUnoListener

Ustvari instanco prisluškovalca (Listener).

Funkcija CreateUnoValue

Vrne predmet, ki predstavlja striktno tipizirano vrednost z ozirom na sistem vrste Uno.

Funkcija CreateObject

Ustvari predmet UNO. V okolju Windows lahko ustvari tudi predmete OLE.

Ta metoda ustvarja instance tiste vrste, ki jo podate kot parameter.

Funkcija GetDefaultContext

Vrne privzeti kontekst tovarne za procesne storitve (process service factory), če obstaja, v nasprotnem primeru vrne ničelni sklic (null).

Ukaz ThisComponent

Naslovi aktivno komponento, da je njene lastnosti mogoče prebrati in nastaviti. ThisComponent se uporablja iz dokumenta Basic, kjer predstavlja dokument, kateremu pripada Basic. Vrsta predmeta, do katerega dostopa ThisComponent, je odvisna od vrste dokumenta.

GlobalScope

Izvorna koda in pogovorna okna so v Basicu organizirani v sistem knjižnic.