Funkcija StrReverse [VBA]

Vrne niz s preobrnjenim zaporedjem znakov.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

StrReverse (Besedilo1 As String)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo1: niz, v katerem želite preobrniti zaporedje znakov.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleReverse

 Print StrReverse("ABCdefGH") ' return "HGfedCBA"

End Sub