Funkcija Len

Vrne število znakov v nizu, ali pa število bajtov, ki so potrebni za to, da se spremenljivka shrani.

Skladnja:

Len (Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

Long

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali spremenljivka kake druge vrste.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleLen

Dim sText as String

    sText = "Las Vegas"

    msgbox Len(sBesedilo) REM vrne 11

End Sub