Funkcija RTrim

S konca niza izbriše presledke.

Poglejte tudi: Funkcijo LTrim

Skladnja:

RTrim (Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: poljuben izraz vrste String (niz).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub