Ukaz RSet

Desno poravna niz v rezultat, ali pa kopira uporabniško določeno spremenljivko v drugo spremenljivko.

Skladnja:

RSet Besedilo As String = Besedilo or RSet Spremenljivka1 = Spremenljivka2

Parametri:

Besedilo: poljuben izraz vrste String (niz).

Besedilo: Niz, ki ga želite desno poravnati v rezultat.

Spremenljivka1: Uporabniško definirana spremenljivka, ki je rezultat kopiranja.

Spremenljivka2: Uporabniško definirana spremenljivka, iz katere se kopira.

Če je niz krajši od spremenljivke, ga bo RSet v rezultatu poravnal na desno. Vsa ostala mesta v rezultatu se zapolnijo s presledki. Če je niz daljši od spremenljivke rezultata, se odvečne znake odvrže, ostali znaki pa se desno poravnajo v rezultat.

Z ukazom RSet lahko tudi kopirate uporabniško določene spremenljivke med seboj.

Naslednji primer uporablja ukaza RSet in LSet, da izvorni niz poravna na desno in na levo.

Primer:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' poravnajmo "SBX" na desno v niz dolžine 40 znakov

  ' zvezdice zamenjajmo s presledki

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' poravnajmo "SBX" na levo v niz dolžine 40 znakov

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub