Ukaz Mid, funkcija Mid

Vrne zahtevani del izraza vrste niza-String (funkcija Mid), ali pa zamenja del niza z drugim nizom (ukaz Mid).

Skladnja:

Mid (Besedilo As String, Zacetek As Long [, Dolzina As Long]) or Mid (Besedilo As String, Zacetek As Long , Dolzina As Long, Besedilo2 As String)

Vrnjena vrednost:

String (samo za funkcijo)

Parametri:

Besedilo: poljuben niz, ki ga želite spremeniti.

Začetek: numeričen izraz, pri katerem znaku se začenja niz, katerega želite vrniti ali zamenjati. Največja dovoljena vrednost je 65535.

Dolzina: numeričen izraz, ki pove, koliko znakov želite zamenjati ali vrniti. Največja dovoljena vrednost je 65535.

Če parameter Dolzina v funkciji Mid izpustite, bo funkcija vrnila vse znake od točke Zacetek do konca niza.

Če je parameter Dolzina v ukazu Mid krajši od dolžine besedila, ki ga želite zamenjati, se besedilo skrajša na navedeno dolžino.

Besedilo: Niz, ki naj zamenja vsebino (ukaz Mid).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Vnesite, prosimo, datum v mednarodni obliki 'LLLL-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub