Ukaz LSet

Poravna niz na levo v spremenljivko-niz, ali pa kopira spremenljivko uporabniško določene vrste v drugo spremenljivko drugačne, uporabniško določene vrste.

Skladnja:

LSet Spr As String = Besedilo ali LSet Spr1 = Spr2

Parametri:

Spr: poljubna spremenljivka, ki vsebuje niz, ki ga želite poravnati na levo.

Besedilo: niz, ki ga želite poravnati na levo v rezultatu.

Spr1: ime spremenljivke uporabniško določene vrste, v katero želite kopirati.

Spr2: ime spremenljivke uporabniško določene vrste, ki jo želite kopirati.

Če je niz krajši od spremenljivke, ga bo LSet v rezultatu poravnal na levo. Vsa ostala mesta v rezultatu se zapolnijo s presledki. Če je niz daljši od rezultata, se prekopira samo toliko znakov, kolikor je rezultat dolg. Z ukazom LSet lahko kopirate tudi spremenljivko uporabniško določene vrste v drugo spremenljivko iste vrste.

Primer:

Sub ExampleRLSet

Dim sVar As String

Dim sExpr As String

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' poravnajmo "SBX" v niz dolžine 40

  ' zvezdice zamenjajmo s presledki

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123457896"

  RSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(40,"*")

  sExpr = "SBX"

  ' poravnajmo "SBX" na levo v niz dolžine 40 znakov

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

  sVar = String(5,"*")

  sExpr = "123456789"

  LSet sVar = sExpr

  Print ">"; sVar; "<"

End Sub