Funkcija LCase

Spremeni v nizu vse velike črke v male črke.

Poglejte tudi: funkcijo UCase

Skladnja:

LCase (Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Besedilo: poljuben niz ali numerični izraz, ki ga želite pretvoriti.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    Print LCase(sSpr) ' vrne "nova gorica"

    Print UCase(sSpr) ' vrne "NOVA GORICA"

End Sub