Funkcija String

Ustvari niz iz navedenega znaka, ali iz prvega znaka niza, ki se ga je uporabilo kot argument za funkcijo.

Skladnja:

String (n As Long, {izraz As Integer | znak As String})

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

n: numeričen izraz, ki določa število znakov v vrnjenem nizu. Največja dovoljena vrednost je 65535.

Izraz: numeričen izraz, ki definira kodo ASCII za želeni znak.

Znak: poljuben enojni znak, iz katerega se sestavi rezultat v obliki niza, ali poljuben niz, iz katerega se bo uporabilo samo prvi znak.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub