Funkcija Space

Vrne niz, sestavljen iz navedenega števila presledkov.

Skladnja:

Space (n As Long)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

n: numeričen izraz, ki določa število presledkov v nizu. Največja dovoljena vrednost za n je 65535.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleSpace

Dim sText As String,sOut As String

Dim iLen As Integer

  iLen = 10

  sText = "Las Vegas"

  sOut = sText & Space(iLen) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*2) & sText & Chr(13) &_

  sText & Space(iLen*4) & sText & Chr(13)

  MsgBox sVen,0,"Info:"

End Sub