Ponavljanje vsebine

Naslednje funkcije ponavljajo vsebino nizov.

Funkcija Space

Vrne niz, sestavljen iz navedenega števila presledkov.

Funkcija String

Ustvari niz iz navedenega znaka, ali iz prvega znaka niza, ki se ga je uporabilo kot argument za funkcijo.