Funkcija ChrW [VBA]

Vrne znak Unicode, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

Ikona opozorila

Ta funkcija ali konstanta je omogočena z ukazom Option VBASupport 1, ki ga moramo vstaviti pred izvedljivo programsko kodo v modulu.


Skladnja:

ChrW(Izraz As Integer)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: numerične spremenljivke, ki predstavljajo veljavno 16-bitno vrednost za Unicode (0-65535). Prazna vrednost vrne kodo napake 5. Vrednost zunaj obsega [0,65535] vrne kodo napake 6.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

6 Prekoračitev

Primer:

Sub ExampleChrW

 ' V tem primeru vstavimo grški črki alfa in omega v niz.

 MsgBox "To je "+ Chr$(913)+" in " + Chr$(937)

 ' Izpis v pogovornem oknu se prikaže kot: To je Α in Ω

End Sub