Funkcija Val

Pretvori niz v numeričen izraz.

Skladnja:

Val (Besedilo As String)

Vrnjena vrednost:

Double

Parametri:

Besedilo: niz, ki predstavlja število.

S pomočjo funkcije Val lahko pretvorite niz, ki predstavlja števila, v numerične izraze. Funkcija deluje v obratni smeri, kot pa funkcija Str. Če samo del niza vsebuje števila, se pretvori samo prve ustrezne znake niza. Če niz ne vsebuje števil, bo funkcija Val vrnila vrednost 0.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleVal

    MsgBox Val("123.123")

    MsgBox Val("A123.123")

End Sub