Funkcija Str

Pretvori numeričen izraz v niz.

Skladnja:

Str (izraz)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: poljuben numerični izraz.

Funkcija Str pretvori numerično spremenljivko, ali rezultat računa v niz. Negativna števila se predznači z znakom minus. Pozitivna števila se začenjajo s presledkom (namesto predznaka plus).

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleStr

Dim iVar As Single

Dim sVar As String

    iVar = 123.123

    sVar = LTrim(Str(iVar))

    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)

End Sub