Funkcija Chr

Vrne znak, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

Skladnja:

Chr(Izraz As Integer)

Vrnjena vrednost:

String

Parametri:

Izraz: numerične spremenljivke, ki predstavljajo veljavno 8-bitno vrednost za ASCII (0-255) ali pa 16-bitno vrednost za Unicode.

S pomočjo funkcije Chr$ lahko pošiljate posebne kontrolne sekvence v tiskalnik ali kako drugo izhodno enoto. Lahko jo tudi uporabite v primeru, če morate v niz vstaviti narekovaje.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleChr

    ' V tem primeru vstavimo narekovaje (ASCII vrednost 34) v niz.

    MsgBox "Nekako "+ Chr$(34)+"kratek" + Chr$(34)+" izlet."

    ' Izpis v pogovornem oknu se prikaže kot: Nekako "kratek" izlet.

End Sub

ASC