Pretvorba ASCII/ANSI v nizih

Naslednje funkcije pretvarjajo nize v kodi ASCII ali ANSI ali nazaj.

Funkcija Asc

Vrne vrednost prvega znaka v nizu po ASCII (American Standard Code for Information Interchange).

Funkcija Chr

Vrne znak, ki odgovarja navedeni kodi za znake.

Funkcija Str

Pretvori numeričen izraz v niz.

Funkcija Val

Pretvori niz v numeričen izraz.

Funkcija CByte

Pretvori niz ali numeričen izraz v vrsto Byte.