Primerjalni operatorji

Primerjalni operatorji primerjajo dva izraza. Rezultat se vrne v obliki Boolovega izraza, ki pove ali primerjava je (-1) ali ni (0) res.

Skladnja:

Rezultat = Izraz1 { = | < | > | <= | >= } Izraz2

Parametri:

Rezultat: Boolov izraz, ki definira rezultat primerjave (Res ali Ni res)

Izraz1, Izraz2: poljubna niza ali numerična izraza, ki ju želite primerjati.

Primerjalni operatorji

= : enako

< : manjše kot

> : večje kot

<= : manjše ali enako

>= : večje ali enako

<> : ni enako

Primer:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

Dim sKoren As String ' korenska mapa za vhodno in izhodno datoteko

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub