Primerjalni operatorji

Tukaj so opisani operatorje za primerjave, ki so na voljo.

Primerjalni operatorji

Primerjalni operatorji primerjajo dva izraza. Rezultat se vrne v obliki Boolovega izraza, ki pove ali primerjava je (-1) ali ni (0) res.