Funkcija Erase

Izbriše vsebino elementov v poljih fiksne velikosti in sprosti pomnilnik, ki ga zasedajo polja spremenljive dolžine.

Skladnja:

Erase SeznamPolj

Parametri:

SeznamPolj – seznam polj, ki naj bodo izbrisana.