Funkcija EqualUnoObjects

Vrne Res, če navedena Basic Uno predmeta predstavljata isto instanco predmeta Uno.

Skladnja:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Vrnjena vrednost:

Bool

Primer:

' Kopija predmetov -> ista instanca

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Kopiraj strukture kot vrednosti -> nova instanca

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )