Funkcija Array

Vrne vrsto Variant s podatkovnim poljem.

Skladnja:

Array ( seznam argumentov)

Glej tudi primere (DimArray).

Parametri:

Seznam argumentov: Seznam poljubne dolžine z argumenti, ki so ločeni z vejicami.

Primer:

Dim A As Variant

A = Array("Tinček","Tonček","Makalonček")

Msgbox A(2)