Optional (v definiciji funkcije)

Omogoča v funkciji definirati parametre, ki niso obvezni.

Poglejte tudi: IsMissing

Skladnja:

Function MojaFunkcija(Besedilo1 As String, Optional Arg2, Optional Arg3)

Primeri:

Result = MojaFunkcija("Tu", 1, "Pa tam") ' na razpolago so vsi trije parametri.

Rezultat = MojaFunkcija"Preizkus", ,1) ' drugi argument manjka.

Glej tudi primere.