Funkcija FindObject

Omogoča, da predmet med izvajanjem adresiramo prek niza z njegovim imenom.

Naslednji ukaz:

MyObj.Prop1.Command = 5

odgovarja bloku ukazov:

Dim ObjVar as Object

Dim ObjProp as Object

ObjName As String = "MyObj"

ObjVar = FindObject( ObjName As String )

PropName As String = "Prop1"

ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

ObjProp.Command = 5

Tako se lahko imena ustvarja dinamično med delovanjem programa. Primer:

"TextEdit1" do "TextEdit5" v zanki, da pridemo do imen za pet kontrolnikov.

Poglejte tudi: FindPropertyObject

Skladnja:

FindObject( ObjName As String )

Parametri:

ImePredmeta: Niz, ki določa ime predmeta, na katerega bi se hoteli med izvajanjem programa sklicevati.

Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

12 Nedefinirana spremenljivka