Ukaz Set

Postavi sklic predmeta na spremenljivko ali lastnost.

Skladnja:

Set PredmetVar = Object

Parametri:

PredmetVar: spremenljivka ali lastnost, ki zahteva sklic na predmet.

Predmet: predmet, na katerega se spremenljivka ali lastnost sklicuje.

Nothing – spremenljivki priredite predmet Nothing, če želite odstraniti predhodno prireditev.

Primer:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub