Funkcija TypeName; funkcija VarType

Vrne niz (TypeName) ali numerično vrednost (VarType), ki vsebuje informacijo o spremenljivki.

Skladnja:

TypeName (Spremenljivka) / VarType (Spremenljivka)

Vrnjena vrednost:

String; Integer

Parametri:

Spremenljivka: Spremenljivka, ki ji želite določiti vrsto Izbirate lahko med naslednjimi vrednostmi:

ključna beseda

Poimenovana konstanta

VarType

Vrsta spremenljivke

Boolean

11

Spremenljivka vrste Boolean

Date

V_DATE

7

Spremenljivka vrste Date

Currency

V_CURRENCY

6

Spremenljivka vrste Currency

Double

V_DOUBLE

5

Spremenljivka vrste Double

Integer

V_INTEGER

2

Spremenljivka celoštevilske vrste

Long

V_LONG

3

Spremenljivka vrste Long Integer

Object

9

Spremenljivka vrste Object

Single

V_SINGLE

4

Spremenljivka vrste Single

String

V_STRING

8

Spremenljivka vrste String (niz)

Variant

12

Spremenljivka vrste Variant (vsebuje vse vrste, navedene v definiciji).

Empty

V_EMPTY

0

Spremenljivka ni inicializirana

Null

V_NULL

1

Ni veljavnih podatkov


Kode napak:

5 Neveljaven klic procedure

Primer:

Sub ExampleType

Dim iVar As Integer

Dim sVar As String

Dim siVar As Single

Dim dVar As Double

Dim bVar As Boolean

Dim lVar As Long

Dim cVar as Currency

Dim tVar as Date

 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_

 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_

 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_

 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_

 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_

 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_

 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_

 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"Nekatere vrste v LibreOffice Basic"

End Sub